Instytut psychiatrii i neurologii oddzial neurochirurgii

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się obecnie w Warszawie, otwarty w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym świetnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w kierunku tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ładne również znacznie silne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wysokimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to zaledwie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć potrafi, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją rolę działania z początku do celu.